VISIO

Uskomme muutokseen

 

MISSIO

Tuemme yksilön, yhteisön ja yhteiskunnan positiivista muutosta.

 

STRATEGIA

Yksilöt

  •  Emme tiedä yksilön puolesta, mitä tämä tarvitsee
  •  Kuulemalla yksilöä, tarjoamalla hänen käyttöönsä osaamisemme ja olemalla läsnä, tuemme häntä löytämään omassa elämässään parhaat ratkaisut

Yhteisöt

  •  Toimivat yhteisöt edesauttavat yksilöiden hyvinvointia
  •  Tukemalla yhteisöjen voimavaroja ja vahvistamalla eri alojen välistä kumppanuutta, edistämme yhteisöjen mahdollisuuksia toimia yksilöiden hyväksi

Yhteiskunta

  •  Yhteiskunta tukee yhteisöjä tuottamalla hyvinvointia edistäviä kohtaamisia ja palveluita
  •  Teemme vaikuttamistyötä edistääksemme dialogia lapsuutta, inhimillisyyttä ja hyvinvointia tukevien tahojen välillä