KRIISIPERHEHOITO

Kriisiperhehoitoa tarjoamme kiireellisesti sijoitettaville lapsille ja nuorille. Kriisiperhe tarjoaa lapselle turvalliset olosuhteet ja tukee lasta käsittelemään yllättävän tilanteen herättämiä tunteita. Majakan Valo – säätiön työntekijät tukevat kriisiperhettä työskentelyssään ja erikseen sovittaessa osallistuvat lapsen tilanteen arviointiin.

Kriisiperheemme ovat jatkuvasti tavoitettavissamme ja varautuneet sijoituksiin vuorokauden sisällä. Perhehoidon tuki muodostuu yhteisöllisestä sekä perhekohtaisesta tuesta ja tuki sisältää intensiivistä yhteydenpitoa perheen kanssa, tarvittaessa jopa päivittäin.

Kriisiperheiden käytössä ovat samat Majakan Valo – säätiön palvelut, joita tarjoamme muillekin sijaisperheille. Tämän lisäksi tarjoamme tiiviimmän perhekohtaisen tuen; follow up – tapaamiset tarvittavalla tiheydellä ja puhelinkontakti tarvittaessa päivittäin.