SIJOITETUN LAPSEN ASEMA

Jokaiselle Suomessa asuvalle lapselle kuuluu ihmisoikeudet. Niiden avulla halutaan turvata se, että lasten olisi hyvää ja turvallista elää, kasvaa ja oppia uusia asioita. Aikuisten tehtävä on huolehtia siitä, että lapsen oikeudet toteutuvat kaikille lapsille tasavertaisesti. Lasten oikeudet on kirjattu YK:n Lapsen Oikeuksien sopimukseen, johon pääset tutustumaan täältä.

www.lastensivut.fi/lapsen-oikeudet/

www.lastensivut.fi Lapsiasiainvaltuutetun sivut. Tietoa lapsen oikeuksista ja vinkkejä, jos sinulla on huolia tai ongelmia.

www.lskl.fi Lastensuojelun kehittämiseen tähtäävä liitto.

www.sinut.fi Suomen sijaiskotinuorten oma yhdistys.

Sijoituksen aikana sinulle kuuluu lisäksi erityisiä oikeuksia. Lastensuojelulaki määrittelee, että sijoitetulla lapsella on

  • oikeus saada laadultaan hyvää sosiaalihuoltoa ja tarpeita vastaava sijaishuoltopaikka
  • oikeus hyvään kohteluun
  • oikeus tavata hänelle läheisiä ihmisiä
  • oikeus tavata sosiaalityöntekijää, oikeus saada tietoa omasta tilanteestaan
  • oikeus saada käyttövaroja.

Kunnan sosiaalityöntekijä ja Majakan Valo – säätiön työntekijä yhdessä huolehtivat siitä, että sijaisvanhempasi ja heidän sinulle antamansa hoito on sellaista, josta sinä hyödyt, paikka on sinulle sopiva ja sinua kohdellaan siellä hyvin.

Sijoituksen aikana sinulla on oikeus tavata ja pitää yhteyttä läheisiin ihmisiin. Yhteydenpito voi tapahtua puhelimitse, viestein, kirjein, sähköpostilla tai muulla tavoin. Tarvittaessa sijaisvanhempasi, Majakan Valo – säätiön työntekijä ja kunnan sosiaalityöntekijä tukevat sinua yhteydenpidossa.

Sijaishuollon aikana asioistasi virallisesti pitää huolta kunnan sosiaalityöntekijä, jota sinulla on oikeus tavata kahden kesken tarpeesi mukaan. Voit pitää yhteyttä sosiaalityöntekijääsi myös esimerkiksi puhelimitse tai sähköpostilla. Sinulla on myös oikeus saada tietoa omasta tilanteestasi, syistä ja perusteista, jotka ovat johtaneet siihen, että sinut on sijoitettu ja erilaisista toimenpiteistä, joilla tilannettasi pyritään auttamaan.

Sijoituksen aikana sinulla on oikeus saada käyttövaroja eli kuukausittain maksettavaa rahaa omiin hankintoihisi ja sen käyttämisestä saat päättää itse.