VAHVASTI TUETTU PERHEHOITO

Perhehoidon tuki Majakan Valo – säätiössä tähtää tavoitteelliseen ja suunnitelmalliseen sijaishuollon prosessiin. Palvelu suunnitellaan asiakaslähtöisesti sisältäen palvelut lapselle, perhehoitajalle ja sovittaessa lapsen vanhemmille.

Palvelumme muodostuu yhteisöllisestä ja perhekohtaisesta tuesta.

Yhteisöllisen tuen on tarkoitus vastata sijoitetun lapsen, perhehoitajan sekä lapsen

läheisten tarpeisiin, joten sitä räätälöidään palautteen mukaan. Yhteisöllinen tuki sisältää

perhehoitajille jatkuvan valmennuksen 3- 4krt/v, tarpeenmukaisia koulutustilaisuuksia,

ohjattua vertaistukea muiden perhehoitajien, sijoitettujen lasten, sijoitettujen lasten

läheisten kanssa sekä virkistäytymistä yhdessä muiden perhehoitajien, sijoitettujen lasten,

sijoitettujen lasten läheisten kanssa.

Perhekohtainen tuki muodostuu tuesta lapselle ja perhehoitajalle. Tuki lapselle sisältää

lapsen osallisuuden vahvistamisen koko prosessin ajan, puhelintuen 24h/vrk,

suunnitelmallisen sijaishuollon prosessin (asiakassuunnitelma à hoito- ja kasvatussuunni-

telma), Follow up - tapaamisen kerran kahdessa viikossa ja palautteen keruun tapaamisen

tarpeellisuudesta lapsen mielestä, suoran yhteyden omaan työntekijään ja yksilöllisten

tarpeiden pohjalta räätälöidyn muun tuen.

Tuki perhehoitajalle sisältää puhelintuen 24h/vrk. Perhehoitajamme tietävät, että saavat

yhteyden nopeasti ja kriisitilanteissa he eivät jää yksin. Follow up –

tapaaminen kerran kahdessa viikossa ja tapaamisten välillä yhteys puhelimitse tarpeen

mukaan. Lisäksi tukeen sisältyy sosiaalityöntekijän tuki verkosto- ja viranomaisasioiden

hoitoa varten, sijaishoito 2vrk/kk, hoitopalkkio ja kulukorvaus ja tarvittaessa työnohjausta ryhmä-

tai yksilömuotoisena.

Tuki lapsen läheisille koostuu läheisten osallisuuden vahvistamisesta sijaishuollon prosessin aikana, kriisituesta

sijoituksen alkuvaiheessa ja prosessin aikana asiakassuunnitelmassa erikseen sovitusta perhetyöstä.

  • Turku60.45181322.266630
  • Zentrale Köln50.9519126.960453