HENKILÖSTÖ

Majakan Valo – säätiön palveluista vastaavat henkilöt

Johtava sosiaalityöntekijä Sonja Vanhanen on koulutukseltaan valtiotieteiden maisteri (sosiaalityö). Kehittämistyön kohteena Sonjalla on erityisesti SteadyCourse- valmennus. Vanhanen on myös käynyt PRIDE-valmentaja koulutuksen. Laajempi historia tästä linkistä: https://www.linkedin.com/in/sonja-vanhanen-a91467104/

Johtava perhetyöntekijä Sini Eräpuro

Sini Eräpuro on koulutukseltaan sosionomi. Eräpuro on mukana kehittämässä SteadyCourse - valmennusta. Hän on itse käynyt myös PRIDE-ennakkovalmennuksen. Monipuolinen työhistoria tämän linkin takana: https://www.linkedin.com/in/sini-eräpuro-977996124/

Maajohtaja Esa Vierikko

Esa Vierikko on koulutukseltaan sosiaali- ja terveysalan YAMK- tutkinnon suorittanut psykoterapeutti, perheterapeutti, työnohjaaja, seniori analyytikko ja terveys- ja sosiaalialan asiantuntija. Vierikko on toiminut kansallisissa ja kansainvälisissä johto-, asiantuntija- ja kehittämistehtävissä niin kunnallisella, kuin yksityiselläkin puolella, yhdistyksissä, järjestöissä ja säätiöissä. http://www.linkedin.com/in/esakvierikkoEETTISET PERUSTEET JA ARVOT

Majakan Valo – säätiössämme toimimme arvojemme ohjaamina kaikessa työskentelyssämme ja kohtaamisissamme lapsen, lapsen perheen ja läheisten ja yhteistyökumppanien kanssa.


Lisätietoa >

VISIO, MISSIO JA STRATEGIA

Toimintamme perustuu arvojemme lisäksi näihin teemoihin...


Lisätietoa >

EUROOPPALAINEN SÄÄTIÖVERKOSTOMME

Majakan Valo – säätiö on itsenäinen osa eurooppalaista Lighthouse-verkostoa.


Lisätietoa >

KUMPPANIT

Puro Pro Oy

Lounatuulet yhteisötalo

Varsinais-Suomen Lastensuojelujörjestöt Ry.

Ravintola Panini 

 

 


Lisätietoa >

Ota yhteyttä!

Päivystysnumero ja paikkakyselyt: 040 487 4112


Työntekijöiden yhteystiedot >