EETTISET PERUSTEET JA ARVOT

Majakan Valo – säätiössämme toimimme arvojemme ohjaamina kaikessa työskentelyssämme ja kohtaamisissamme lapsen, lapsen perheen ja läheisten ja yhteistyökumppanien kanssa. Toimintamme keskeisenä ohjenuorana pidämme dialogista ihmiskäsitystä sekä käsitystä yhteisestä tiedon muodostamisesta.

dialogisesti lähtökohtanamme se, että meillä ei ole tarjottavana valmiita ratkaisuja tai vastauksia. Oman asiantuntijuutemme rinnalla tärkeimmät työkalumme ovat kuuleminen, läsnäolo ja positiivinen uteliaisuus. Tukemalla yksilön ymmärrystä omasta tilanteestaan ja tarjoamalla oman osaamisemme yksilön tueksi, voimme löytää pitkäjänteisiä ja yksilön omaa toimijuutta tukevia ratkaisuja.

Arvomme:

  • Humanismi
  • Jokainen ihminen on arvokas
  • Yksilöt tarvitsevat yksilöllisiä ratkaisuja
  • Avoimuus ja rehellisyys
  • Luotettavuus, vastuullisuus, oikeudenmukaisuus, uskottavuus
  • Innovatiivisuus
  • Kannamme yhteiskunnallisen vastuumme
  • Etsimme tietoa ja jaamme tietoa
  • Hyväksyminen: Näemme erilaisuuden ja erottuvuuden vahvuuksina