Tukiperheet ja tukihenkilöt

Majakan Valo – säätiöllä on sekä ammatillisia että perustason tukiperheitä ja tukihenkilöitä.

Tukiperheet ja tukihenkilöt ovat Majakan Valo – säätiön rekrytoimia ja valmentamia henkilöitä. Ammatillisilla tukiperheillä ja tukihenkilöillä on lisäksi koulutusta ja/tai kokemusta haastavasti käyttäytyvien lasten ja perheiden kanssa työskentelystä.

Tukiperhetoiminnan tarkoituksena on edistää koko perheen hyvinvointia. Ammatillista tukiperhettä voidaan käyttää esimerkiksi silloin, kun lapsen tilanteessa on erityisiä, haastavia piirteitä, jotka vaikuttavat koko perheen jaksamiseen ja hyvinvointiin. Tukiperheet toimivat yhdessä asetettujen tavoitteiden mukaisesti. Tukiperhetoiminnassa lapsi vierailee sovitun mukaisesti tukiperheen luona. Näillä jaksoilla tukiperhe vastaa lapsen hoidosta ja huolenpidosta tehden samalla yhteistyötä lapsen vanhempien kanssa. Majakan Valo – säätiö huolehtii tukiperheen rekrytoinnin ja valmennuksen lisäksi tuen ja ohjauksen antamisesta sekä palkkioiden ja korvausten maksamisesta. Tukiperhetoiminta on vuorokausihintaan perustuvaa.

Tukihenkilötoiminnan tarkoituksena on tukea lapsen tai nuoren arjen sujumista toiminnan ja keskustelun kautta. Tukihenkilötoimintaa toteutetaan tukihenkilön ja tuettavan yksilöllisillä tapaamisilla, joille on yhdessä palvelun tilaajan kanssa asetettu tavoitteet. Majakan Valo – säätiö huolehtii tukihenkilön rekrytoinnista, valmennuksesta, tuen ja ohjauksen antamisesta sekä palkkioiden ja korvausten maksamisesta. Tukihenkilötoiminta on tuntihintaan perustuvaa.Kiinnostaako tukihenkilönä, tai tukiperheenä toimiminen?

Tukiperheenä, tai tukihenkilönä voit olla korvaamaton apu toiselle perheelle.


LISÄTIETOA >

MAJAKAN VALO - SÄÄTIÖN TUKIPALVELUT

Tukiperheet ja tukihenkilöt saavat tehtäväänsä tukea Majakan Valo – säätiön työntekijöiltä.


LISÄTIETOA >

MAJAKAN VALO - SÄÄTIÖ

Läntinen Pitkäkatu 33,
Turku, Finland

+358 40 4874 112
facebook.com/majakanvalo