Haluaisitko toimia tukiperheenä tai -henkilönä?

Tukiperheenä voit olla korvaamaton apu toiselle perheelle. Tukiperheitä voivat tarvita perheet, joissa vanhempien elämäntilanne on tavalla tai toisella kuormittunut, joilla on suppea lähiverkosto tai perheen lapsen / lasten hoitaminen on vaativaa ja vanhemmat tarvitsevat siksi lepoa. Tukiperheissä lapset viettävät usein esimerkiksi yhden tai kaksi viikonloppua kuukaudessa, loma-aikoja tai muuten yhteisesti sovittuja ajanjaksoja.

Tukihenkilöä tarjotaan tavallisesti lapselle, joka tarvitsee omaan verkostoonsa yhden aikuisen lisää esimerkiksi tukemaan häntä jollakin kehityksellisellä osa-alueella, tarjoamaan kokemuksen välittävästä aikuisesta jne. Tukihenkilöllä on hyvä olla sosiaali-, terveydenhoito- tai kasvatusalan koulutus.

Tukiperhe- ja tukihenkilövalmennuksessamme (15 h) saat mahdollisuuden pohtia, voisiko jompikumpi näistä toiminnoista olla sinun juttusi sekä myös tietoa tuettavien lasten ja perheiden tarpeista.

Tukiperheenä tai –henkilönä toimiessasi saat tehtävästäsi palkkion.