VISIO

Uskomme muutokseen

 

MISSIO

Tuemme yksilön, yhteisön ja yhteiskunnan positiivista muutosta.

 

STRATEGIA

Pyrimme tukemaan positiivista muutosta, jonka määrittely tapahtuu dialogisesti sen tahon tai henkilön kanssa, joka on työskentelymme keskiössä. Majakan Valo – säätiö on olemassa kasvattaakseen hyvinvointia yksilön, yhteisön tai yhteiskunnan tasolla. Vastuullinen, eettinen ja vaikuttava työskentely toteutuu, kun toimimme kaikissa tilanteissa arvojemme määrittelemällä tavalla.

 

Sosiaalipalvelut ja lastensuojelu ovat laajasti ihmisyyden parissa työskentelyä. Palvelua vastaanottava henkilö ei ole katseemme kohteena asiakkaana, vaan kanssamme saman ihmisarvon jakava yksilö. Työskentelemme hänen kanssaan hyvin yksilöllisellä alueella, oman elämän ja perheen rajojen sisäpuolella, jolloin meidän on ensiarvoisen tärkeää aina arvioida, minkälaisista lähtökohdista käsin toimimme ja minkälaisia käytännön työskentelytapoja valitsemme ihmiskäsityksemme, arvojemme, eettisten periaatteidemme ja käyttämämme teoreettisen viitekehyksen kautta.